Logo PBSs - Ltd, spol. s r.o.

Omítky

Omítky jsou tradiční a nejčastější způsob úpravy vnitřních a vnějších povrchů stavebních konstrukcí. V závislosti na složení a tloušťce plní estetickou úlohu, chrání stavební konstrukce a zajišťují trvanlivost zdiva. Naše společnost má dlouholeté zkušenosti v oblasti provádění jak vnitřních, tak vnějších strojních omítek. K provádění používáme vlastní stroje na strojní omítání a materiál od výrobců suchých maltových směsí HASIT, MAXIT, CEMIX, BAUMIT, KNAUF (jsme schopni provést omítky dle výběru podkladu a zohlednit přání investora).

Druhy omítek

Ukázky omítacích prací:


Vnitřní omítky

Jednovrstvá vápenosádrová strojní omítka filcovaná

Vápenosádrová strojní omítka je již delší dobu moderní metodou v omítání vniřních stěn, neobsahuje cement a proto je stále více žádaná mezi spotřebiteli.

Vlastnosti: Suché maltové vápenosádrové omítky jsou zpracovávané převážně strojním zařízením v tl. 10 - 20 mm. Hotové jednovrstvé vnitřní strojní omítky se zatočí plstěným hladítkem.Takto připravený podklad je po vyzrání připravem na malování.

Doba zrání omítky:
Na každý 1 mm hotové omítky 1 den (minimálně však 14 dní)

Orientační spotřeba omítky:
tloušťka 15 mm ...............15 kg/m2

Jádrová omítka strojní včetně štuku

Dvouvrstvá štuková strojní omítka je nejpoužívanější v omítání vniřních stěn, oblíbená především pro svoje klasické složení strojní omítky (jádro+štuk).

Popis: Suché maltové vápenocementové strojní omítky jsou určeny pro vnitřní a vnější stěny obytných prostorů a jsou zpracovávané převážně strojním zařízením v tl. 10-20 mm. Hotová jádrová omítka se oškrábe do roviny a poté se aplikuje vápenný štuk v tl. 2 - 3 mm a zatočí plstěným hladítkem. Takto připravený podklad je po vyzrání připravem na malování.

Provádění: Nanášení omítek se provádí omítacím strojem, do kterého se suchá maltová směs přenáší pomocí přefukového kompresoru ze sila. Tímto odpadá nepříjemný nepořádek na staveništi v podobě písku, vápna, cementu apod. a výrazně se urychlí cyklus v provádění vnitřní strojní omítky.

Doba zrání omítky:
Jádro - na každý 1 mm hotové omítky 1 den (minimálně však 14 dní)
Štuk - minimálně 7 dní

Orientační spotřeba omítky:
tloušťka 15 mm ...............17 kg/m2

Sádrová strojní omítka jednovrstvá hlazená

Sádrové strojní omítky jsou moderní metodou v omítání vnitřních stěn, neobsahují cement a pro svůj perfektní hladký povrch jsou určeny do převážně reprezentčních prostorů.

Popis a provádění: Sádrové omítky jsou zpracovávané převážně strojním zařízením v tl. 10 - 15 mm. Hotové sádrové vnitřní strojní omítky se gletují ocelovým nerez hladítkem. Takto připravený podklad je po vyzrání připravem na malování.

Doba zrání omítky:
Na každý 1 mm hotové omítky 1 den (minimálně však 14 dní).

Orientační spotřeba omítky:
tloušťka 10 mm ...........10 kg/m2

Šlechtěná omítka-nyní neprovádíme

Šlechtěné omítky jsou kabátem každého rodiného či bytového domu, a proto bychom měli klást velký důraz při vybírání odstínu a vzoru šlechtěné omítky.

Vlastnosti: Šlechtěné omítky dělíme na dvě základní kategorie: omítky zatírané a omítky rýhované. Tyto se dále dělí na omítky:
- omítky minerální - Vodoodpudivé minerální vrchní omítky pro vnější a vnitřní prostředí. Omítky se dodávájí ve struktuře R- rýhovaná, Z - zatíraná
- omítky akrylátové - Pastovité akrylátové omítky určené pro vytváření finálních vnějších a vnitřních povrchových úprav. Vodoodpudivý povrch s vys. mechanickou odolností se dodávájí ve struktuře R- rýhovaná, Z - zatíraná.
- omítky silikonové - Pastovité silikónové omítky určené pro vytváření finálních vnějších povrchových úprav. Paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou pevností. Omítky se dodávájí ve struktuře R- rýhovaná, Z - zatíraná.

Provádění: Dobře rozmíchaná šlechtěná omítka se natáhne nerezovým hladítkem na připravený podklad v šířce zrna a poté se upraví dle struktury plastovým hladítkem. Spoje omítky na sebe nesmí navazovat překrytím.

Orientační spotřeba omítky:
1mm - 1,2 kg/m2
1,5 mm - 2,3 kg/m2
2 mm - 2,6 kg/m2
3 mm - 4,3 kg/m2


Ukázka realizace vnitřní omítky:


Vnější omítky- nyní neprovádíme

Jádrová omítka strojní včetně šlechtěné omítky

Venkovní omítka jádrová včetně šlechtěné povrchové úpravy je oblíbená především pro svoje klasické složení strojní omítky (cementový postřik, jádro, stěrka včetně síťoviny + šlechtená povrchová úprava).

Vlastnosti: Suché maltové vápenocementové strojní omítky jsou určeny pro vnější prostory a jsou zpracovávané převážně strojním zařízením v tl.15-20 mm. Hotová jádrová omítka se aplikuje na předem provedený cementový postřik , následně se oškrábe do roviny a poté se aplikuje tenká stěrková malta s vložením armovací síťoviny . Na takto připravený podklad je po vyzrání nanesen penetrační nátěr a provedena vrstva šlechtené omítky (akrylátová, silikonová) dle přáni investora.

Provádění: Omítka se provádí omítacím strojem, do kterého se suchá maltová směs přenáší pomocí přefukového kompresoru ze sila.

Tepelně izolační omítka včetně šlechtěné omítky- nyní neprovádíme

Venkovní tepelně izolační omítka včetně šlechtěné povrchové úpravy je oblíbená především pro svoje klasické složení strojní omítky (cementový postřik, tepelně izolační omítka, stěrka včetně armovací síťoviny + šlechtěná povrchová úprava).

Vlastnosti: Suché maltové vápenocementové strojní omítky jsou určeny pro vnější prostory a jsou zpracovávané převážně strojním zařízením v tl. 30-100 mm. Tepelně izolační omítka se aplikuje na předem provedený cementový postřik, následně se oškrábe do roviny a poté se aplikuje tenká stěrková malta s vložením armovací síťoviny . Na takto připravený podklad je po vyzrání proveden penetrační nátěr a vrstva šlechtěné omítky (akrylátové, silikonové) dle přání investora.

Provádění: Omítání se provádí omítacím strojem, do kterého se suchá maltová směs doplňuje z pytlů.

Cena na dotaz ve firmě PBSs.

Poznámka: Při zpracování je nutno dodržet tech. listy jednotlivých výrobců.

Ukázka realizace tepelně izolační omítky:

Omítka do oblasti soklu-nyní neprovádíme

Soklová strojní omítka je moderní metodou v omítání vnějších stěn s požadavkem na vyšší odolnost proti vlhkosti, obsahuje cement, a proto je stále více žádaná mezi konečnými spotřebiteli.

Oblast soklu je vystavována vysokému zatížení odstřikující srážkovou vodou, proto musí být tyto omítky dostatečně pevné, musí odvádět vodu a být odolné proti kombinovanému vlivu vlhkosti a mrazu.

Je důležité, aby byla dobře provedena nejen soklová omítka, ale aby také konstruktivní podmínky napomáhaly zátěž omítky minimalizovat. Omítka nesmí mít žádný kontakt se zemí, naopak, musí od ní být oddělena, např. drenážními deskami. Mimo to musí být oblast soklu účinně utěsněna, jak horizontálně, tak vertikálně, protože jen tak lze zabránit stoupání vlhkosti.

Důležité je, pokud sokl končí na hranici terénu, dávat pozor na dodatečné navážky a násypy. Každá nanesená omítka musí být pod terénem dobře oddělena od zemní vlhkosti např. drenažní folií.

Popis: Suché omítky jsou určeny na vnější plochy stěn převážně v oblasti soklů, zpracovávané převážně strojním zařízením v tl. 10 - 20 mm.

Doba zrání omítky:
Na každý 1 mm hotové omítky 1 den (minimálně však 14 dní).

Orientační spotřeba omítky:
tloušťka 15 mm ......... 15 kg/m2


Ukázka realizace vnější omítky:

© 2013 PBSs - Ltd, spol. s r.o.
KONTAKT | DOMŮ | NAHORU