Logo PBSs - Ltd, spol. s r.o.

Podlahy

Druhy podlah


Lité anhydritové

Druhy litých anhydritových podlah:

I. Sdružená podlaha
Podklad sdružené podlahy musí být očištěn od prachu a volných částic. Nejprve je nutné upravit nasákavost podkladu penetrací. Minimální tloušťka vrstvy anhydritu je 40 mm. Sdružené podlahy nesmí být používány v prostorech s možností působení vlhkosti.

II. Podlaha na oddělovací vrstvě
Oddělovací vrstva: PE fólie
Minimální tloušťka vrstvy anhydritu je 40 mm.

III. Podlahy na tepelně izolační vrstvě
Litá podlaha na tepelně izolační vrstvě musí být provedena jako podlaha plovoucí. Nesmí být žádná pevná vazba mezi litou anhydritovou podlahou a základní podlahou nebo z ní vystupujícími stavebními prvky (stěny, zárubně, instalace apod.). Oddělovací vrstva: PE fólie a dilatační pásy s fólií. Je nutné použít vhodné tepelně izolační desky, jejichž celková stlačitelnost je menší než 5 mm. Minimální tloušťka anhydritové podlahy při použití polystyrenových desek je 45 mm a při použití desek z minerální vaty je 50 mm.

IV. Podlahy vytápěné
Litá anhydritová vytápěná podlaha odpovídá konstrukčně lité podlaze na tepelně izolační vrstvě s dodatečně přidanými trubkami podlahového vytápění. Oddělovací vrstva: PE fólie a dilatační pásy s fólií. Lití podlahy se provádí jednovrstvě. Tloušťka lité anhydritové podlahy zakrývající trubkový systém musí být cca 35 mm nad horní částí trubkového systému.

Vždy je nutno dodržet pokyny a ustanoveni výrobce materiálu!

Provádění: Lití anhydritové směsi se provádí při teplotách v rozmezí od +5 ... +25°C. V létě je nutno dodržet zastínění interiéru. Při aplikaci a následující 2 dny je nutno chránit podlahu před vysokou teplotou, přímým slunečním zářením, průvanem, vodou a mrazem. Od třetího dne se začíná během dne intenzivně větrat. Doba vysychání souvisí s tloušťkou vrstvy podlahy (do 40 mm = 10 mm za cca 1 týden schnutí) a aktuálními teplotními podmínkami.

Výhody použítí samonivelačního potěru:
- Dosažení ideálně rovného podkladu s povrchovou kvalitou vhodnou pro jakoukoliv podlahovinu bez nutnosti aplikace stěrek (pro dlažby, koberce, PVC, parkety, plovoucí podlahy, nátěry...)
- Pochůznost potěru již po 48 hodinách, po té možnost dalších stavebních prací.
- Ideální pro velké plochy (tenisové haly, tělocvičny) bez potřeby dilatací.
- Bezproblémové použití při realizaci bytů i velmi členitých půdorysů.
- Ideální pro vytápěné podlahy všech systémů - dosažení optimální tepelné vodivosti.
- Velmi dobrá pevnost v tahu za ohybu, a to bez použití výztuže.
- Dobrá pevnost v tlaku a dokonalé obklopení trubek materiálem (bez dutin).
- Objemová stálost, práce beze zbytků, časová úspora a úspora pracovních sil.
- Čistota a pořádek na staveništi a možnost vytápění již po 7 dnech.

Ukázka realizace lité anhydritové podlahy:


Průmyslové (strojně hlazené...např. do garáží)

Strojně hlazené betonové podlahy jsou nedílnou součásti dnešních staveb jak v průmyslovém odvětví, tak ve výstavbě rodinných domů. Betonové podlahy jsou svým složením předurčeny k provádění do prostor s předpokladem výskytu vlhkosti například garáže v RD.

Naše firma je schopna provést betonáž včetně přípravy podkladu s ukončovacími prvky například pod garážové vrata.

Postup: Kontrola staveniště, instalace obvodové dilatace. Na připravený podklad /izolant/ je položena kari síť /dle návrhu projektanta/ a ta je zalita betonem odpovídající pevnosti a tloušky. Po kontrole rovinnosti rotačním laserem je povrch zvibrován vibrační latí. Po technologické přestávce je povrch vyhlazen pro následnou aplikaci nátěrových hmot.

Povrchové úpravy průmyslových podlah:
Polyuretanové a epoxidové lité podlahy jsou vhodné do komerčních a průmyslových prostor jako jsou autodílny, garáže, chodby, kanceláře, vzorkové prodejny, nemocnice, archívy, regálové sklady, skladové prostory, expediční rampy, strojírenská výroba, chemický průmysl, montážní a výrobní haly, technické zázemí budov aj.

Z podlahových materiálů uvádíme varianty základních typů úprav. U každého typu jsou uvedeny základní údaje včetně jeho vhodnosti použití.

Bezprašná úprava, tl. 0,2 mm
Popis vlastností: struktura betonu zůstává viditelná, povrch je nenasákavý, lesklý a bezbarvý.
Vrstva - materiál - spotřeba kg/m2:
1 - impregnace AST 100 - 0,3 kg/m2 ..... protiprašný impregnační zpevňující nátěr
2 - impregnace AST 100 - 0,3 kg/m2 ..... zpevňující nátěr
Použití: pochůzné prostory s lehkým zatížením tzn. příruční sklady, technické schodiště a místnosti bez barevného rozlišení.

Jednovrstvá stěrková úprava, tl. 1 mm
Popis vlastností: povrch betonu je vyhlazen, struktura betonu lehce prosvítá, povrch je nenasákavý, póry v betonu jsou uzavřeny, vzhled polomatný a UV stabilní.
Vrstva - materiál - spotřeba kg/m2:
1 - impregnace AST 100 - 0,3 kg/m2 ...... protiprašný impregnační zpevňující nátěr
2 - tmel AST 302 plněný pískem 4:1 - 0,7 kg/m2 ...... tmel plněný křemičitým pískem
3 - barevný nátěr AST 202 alt. AST 203 - 0,25 kg/m2 ...... sjednocující barevný PU nátěr
Použití: pochůzné prostory s lehkým zatížením tzn. příruční sklady, technické místnosti, garáže v bytových domech.

Dvouvrstvá litá úprava s nátěrem nebo čipsy, tl. 2 mm
Popis vlastností: povrch je hladký jednobarevný, nenasákavý, polomatný a UV stabilní, při použití čipsů dekorativní.
Vrstva - materiál - spotřeba kg/m2:
1 - impregnace AST 100 - 0,3 kg/m2
2 - tmel AST 302 plněný pískem 4:1 - 0,7 kg/m2
3 - tmel AST 302 bez plnění pískem alt. s čipsy - 1,5 kg/m2
4 - barevný nátěr AST 202 alt. bezbarvý lak AST 200 - 0,25 kg/m2
Použití: pochůzné prostory s lehkým zatížením tzn. příruční sklady, technické místnosti, garáže v bytových domech, povrchy s dekorativním vzhledem.

Ukázka realizace průmyslové podlahy:

Postup prací

Po změření povinnosti podkladu a zaměření výšek laserem je s investorem projednán postup a použití materiálu (tloušťky polystyrenu, betonu,...). Po provedení pokládky izolantu investorem je znovu přeměřena povinnost podkladu. Lití směsi provádíme vlastním strojním vybavením. Podle požadavku investora je podlaha po vyschnutí přebroušena.

© 2013 PBSs - Ltd, spol. s r.o.
KONTAKT | DOMŮ | NAHORU